niedziela 20 maj 2018


3 czerwca 2017 na całym świecie organizują się demonstracje przeciwko przymusowi szczepień. Problem jest już ogólnoświatowy, albowiem przymus jest wspierany przez syndykat karteli farmaceutycznych, marionetkowych rządów i administratorów naszej planety.
Pomimo lawiny sygnałów, że szczepienia ani nie przynoszą oczekiwanych skutków, ani nie są bezpieczne (wręcz odwrotnie, zawierają ewidentne toksyny) obowiązek szczepień raduje rzesze umysłow zależnych. Martwi rzesze umysłów niezależnych.

Na stronie change.org możesz podpisać petycję: "Szacunek, promocja i ochrona wolności świadomej zgody na szczepienia w całej Europie". Ma ona być złożona w Brukseli. Pierwszy próg do pokonania to 75 tysięcy podpisów, jak na razie jest ich 50 tysięcy. Świadomość powagi sprawy w Polsce nie manifestuje się w liczbie podpisów z naszego kraju, albowiem jest ich na chwilę obecną niewiele ponad 80 osób.

Petycja postuluje znieść obowiązkowe szczepienia w całej Europie, ponieważ stanowią one naruszenie uniwersalnych praw człowieka. Jak można przeczytać na stronie międzynarodowej petycji przymus szczepień narusza szereg różnego rodzaju międzynarodowych aktów prawnych sygnowanych także przez Polskę:

  • Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka ONZ,
  • Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej,
  • Konwencji ONZ o Prawach Dziecka,
  • Konwencji Rady Europejskiej o Ochronie Praw Człowieka i Godności Istoty Ludzkiej wobec zastosowań biologii i medycyny: Konwencja o prawach człowieka i biomedycynie,
  • Europejskiej Karty Praw Pacjenta,
  • Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych ONZ,
  • a nawet Kodeksu Norymberskiego (zbioru zasad etyki dot. eksperymentalnych badań medycznych na ludziach ustalonych w wyniku szeregu procesów norymberskich po zakończeniu II wojny światowej).

Więc jest się czego wstydzić, Panie Radziwiłł wraz z Kolegami i - co dziwniejsze - Koleżankami. Przecież chodzi o nasze i Wasze dzieci.

STRONA STOWARZYSZENIA NOP (organizatora demonstracji)

STRONA MIĘDZYNARODOWEJ PETYCJI
Źródła:
Stowarzyszenie NOP
Międzynarodowa petycja "Szacunek, promocja i ochrona wolności świadomej zgody na szczepienia w całej Europie"
i wiele innych stron w sieci

Zdjęci/Photo Credit: Stowarzyszenie NOP