piątek 22 marzec 2019


Na stronie PODPISZ.TO znajduje się petycja o pełnej nazwie: DEKLARACJA WARSZAWSKA - "Karta wolności wyboru w przyjmowaniu tzw. szczepień ochronnych". Dokument ma charakter bardzo uniwersalny i dotyczy obrony naszego prawa do decydowania o nas i o zdrowiu naszych dzieci - w obliczu dość już powszechnie znanych oszustw koncernów farmaceutycznych oraz coraz wyraźniej dostrzeganej korupcji systemu medycznego i prania mózgów zarówno lekarzy jak i pacjentów.

Dokument się odwołuje do tekstów Praw Naturalnych sformułowanych w 1651 roku przez Thomasa Hobbes’a, Kodeksu Norymberskiego z 1947 roku, Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka uchwalonej w 1948 roku przez Zgromadzenie Ogólne ONZ, Konwencji z Oviedo o Prawach Człowieka i Biomedycynie podjętej przez Radę Europy w 1997 roku, Deklaracji UNESCO z 2005 roku w sprawie Bioetyki i Praw Człowieka oraz Konstytucji RP z roku 1997. W odniesieniu do nich autorzy dokumentu (i wszyscy, którzy go podpiszą) domagają się:

  • natychmiastowego respektowania praw naturalnych i praw człowieka oraz zapisów pozostałych w/w dokumentów, w tym także prawa wolności wyboru w przyjmowaniu tzw. „szczepień ochronnych”,
  • wprowadzenia odpowiednich regulacji odnośnie wolności wyboru w przyjmowaniu tzw. „szczepień ochronnych” do rodzimych przepisów prawa i respektowania ich,
  • wzorem krajów rozwiniętych natychmiastowego zaprzestania szczepień w pierwszej dobie życia, gdy nie można wykluczyć u dziecka wrodzonych patologii będących przeciwwskazaniem do szczepienia,
  • zakazania stosowania substancji toksycznych w tzw. „szczepieniach ochronnych” jak rtęć, aluminium i inne oraz wyeliminowania niebezpiecznych zanieczyszczeń, jak np. glifosat, zanieczyszczenia wirusowe itd.,
  • wypracowania odpowiedniego dobrowolnego kalendarza szczepień (pozbawionych w/w toksycznych substancji) jako zalecenie, a nie przymus,
  • wprowadzenia obowiązku udzielania osobom poddającym się tzw. „szczepieniom ochronnym” oraz rodzicom szczepionych dzieci przez personel medyczny rzetelnych informacji na temat składu szczepionek i wszystkich mogących wystąpić niepożądanych odczynów i powikłań poszczepiennych,
  • wprowadzenia obowiązkowych rejestrów niepożądanych odczynów poszczepiennych w oparciu o relacje osób szczepionych, rodziców szczepionych dzieci oraz personel medyczny, a także niezależną od producentów szczepionek analizę statystyczną zgłaszanych przypadków,
  • wypracowania własnych technologii produkcji szczepionek i wdrożenia ich w kraju,
  • wdrożenia etycznych programów nauczania, tj. programów opartych na prawach naturalnych i prawach człowieka, zarówno w szkolnictwie medycznym średnim, jak i wyższym.

Pod petycją podpisało się szereg znanych ze swojej prozdrowotnej działalności osób, by wymienić tylko kilkoro z pośród nich: lek. med. Hubert Czerniak, dr n.med. Jerzy Jaśkowski, prof. dr hab. Maria Dorota Czajkowska-Majewska, Justyna Socha - wiceprezes Stowarzyszenia STOP-NOP, Jerzy Zięba i inni - na chwilę publikacji tego tekstu ponad 1400 osób.

Petycja zostanie odczytana i obwieszczona w dniu 26 sierpnia 2017 w Warszawie jako ukoronowanie Konferencji „Szczepienia XXI wieku”.

Rozważ proszę jej podpisanie. Ze swojej strony mogę dodać, że lista wątpliwości wobec bezpieczeństwa tzw. szczepień ochronnych jest naprawdę bardzo długa. Jeszcze dłuższa jest lista bardzo poważnych poszlak (by nie powiedzieć "dowodów") na korupcję systemu medycznego - szczególnie na szczeblach rządowych - w wyniku działań korporacji farmaceutycznych i być może nie tylko. Obserwuję ten temat na przestrzeni ostatnich 10 lat i mam pełną świadomość tego, co piszę: GDYBY JAKIKOLWIEK UCZCIWY SĄD/TRYBUNAŁ PROWADZONY PRZEZ LUDZI (znaczy przez empatyczne istoty) stanął przed oceanem tych poszlak i dowodów, z całą pewnością nakazałby bardzo wnikliwe śledztwo - zarówno w kwestii bezpieczeństwa szczepień, jak i w sprawie korupcji rządów i tzw. ministerstw zdrowia. I osobiście jestem pewien, że wówczas świat zmieniłby swój kolor.

Link do petycji:
https://podpisz.to/petycja/deklaracja-warszawska-karta-wolnosci-wyboru-w-przyjmowaniu-tzw-szczepien-ochronnych,269

Zdjęcie/Photo Credit: EPoznań.pl